JADWAL PENGAJIAN AKHIRUSSANNAH

JADWAL PENGAJIAN AKHIRUSSANNAH  PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ‘ULUM PA

TAHUN AJARAN 1438-1439 H/ 2017 – 2018 M

NO

HARI

WAKTU

KELAS IBTIDA

KELAS TSANAWI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

1

SENIN

MAGHRIB

Do’a-do’a

Ala La

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

-

-

ISYA

-

-

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

Tugas

Tugas

09.00

-

-

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

Alfiyah

Alfiyah

DZUHUR

SOROGAN

Alfiyah

Alfiyah

 

 

2

SELASA

MAGHRIB

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

tugas

tugas

Tugas

ISYA

Mujahadah Nariyah

 

09.00

-

-

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

F. Qorib

F. Qorib

F. Qorib

DZUHUR

SOROGAN

F. Qorib

F. Qorib

 

 

3

RABU

MAGHRIB

Juz ‘Amma

Fasholatan

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

Fathul Qorib

-

-

ISYA

-

-

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

Fathul Qorib

Tugas

Tugas

09.00

-

-

Khulasoh 1-2

Khulasoh 3

Kaylani 

Jawahirul K.

Q. I’rob

F. Qorib

F. Qorib

DZUHUR

SOROGAN

F. Qorib

F. Qorib

 

 

4

KAMIS

MAGHRIB

Juz ‘Amma

Tajwid

Khulasoh 1-2

Khulasoh 3

Kaylani 

Jawahirul K.

Q. I’rob

-

-

ISYA

-

-

Khulasoh 1-2

Khulasoh 3

Kaylani 

Jawahirul K.

Q. I’rob

Tugas

Tugas

09.00

-

-

Risalah Nafisah

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

J. Tauhid

J. Tauhid

J. Tauhid

DZUHUR

SOROGAN

J. Tauhid

J. Tauhid

 

 

5

SABTU

MAGHRIB

B. Arab

Al Fiqh

Risalah Nafisah

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

J. Tauhid

-

-

ISYA

-

-

Tasrif

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

R. Mahid

R. Mahid

R. Mahid

09.00

-

-

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

J. Tauhid

J. Tauhid

DZUHUR

SOROGAN

J. Tauhid

J. Tauhid

 

 

6

AHAD

MAGHRIB

B. Arab

Ala La

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

-

-

ISYA

-

-

Jurumiyah

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

Tugas

Tugas

09.00

Mujahadah Mingguan

 

DZUHUR

SOROGAN

 

Alfiyah

Alfiyah

 

JADWAL PENGAJIAN AKHIRUSSANNAH  PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ‘ULUM PI

TAHUN AJARAN 1438 –1439 H/ 2017 – 2018 M

NO

HARI

WAKTU

KELAS IBTIDA

KELAS TSANAWI

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

1

SENIN

MAGHRIB

Do’a-do’a

Ala La

Fasholatan

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

F QORIB

-

-

ISYA

-

-

Fasholatan

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

F QORIB

Alfiyah

Alfiyah

09.00

-

-

Khulasoh 1-2

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

F QORIB

Alfiyah

Alfiyah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SELASA

MAGHRIB

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

Setoran

tugas

tugas

Tugas

ISYA

Mujahadah Nariyah

 

09.00

-

-

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

Alfiyah

F. Qorib

F. Qorib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

RABU

MAGHRIB

Juz ‘Amma

Fasholatan

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

Alfiyah

-

-

ISYA

-

-

Mabadi II

Mabadi III

Duror

Taqrib

Alfiyah

F. Qorib

F. Qorib

09.00

-

-

Risalah Nafisah

Khulasoh 3

Kaylani

Jawahirul K.

F QORIB

F. Qorib

F. Qorib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

KAMIS

MAGHRIB

Juz ‘Amma

Tajwid

Khulasoh 1-2

Khulasoh 3

Kaylani

Jawahirul K.

Alfiyah

-

-

ISYA

-

-

Khulasoh 1-2

Khulasoh 3

Kaylani

Jawahirul K.

F QORIB

F. Qorib

F. Qorib

09.00

-

-

Fasholatan

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

J. Tauhid

J. Tauhid

J. Tauhid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SABTU

 

MAGHRIB

B. Arab

Al Fiqh

Risalah Nafisah

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

J. Tauhid

-

-

ISYA

-

-

Tasrif

Tasrif Q.I’Ilal 1-6

Tasrif& Q.I’Ilal 10-16

Al Maksud

J. Tauhid

J. Tauhid

J. Tauhid

09.00

-

-

Khulasoh 1-2

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

Alfiyah

Alfiyah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

AHAD

MAGHRIB

B. Arab

Ala La

Khulasoh 1-2

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

F QORIB

-

-

ISYA

-

-

Khulasoh 1-2

Jurumiyah Ket.

Jurumiyah P.

Imrithi

Alfiyah

Alfiyah

Alfiyah

09.00

Mujahadah Mingguan

 

 

 

 

NB :  

-  KELAS TSANAWI  KE ATAS  SYAWIR  DI NDALEM KEPADA MUSTAHIK MASING-MASING

-  KELAS TSANAWI  DUA SYAWIR  DIADAKAN  PADA  WAKTU  BA’DA DZUHUR

-  KELAS TSANAWI  SATU & TSANAWI TIGA KE ATAS SOROGAN DI AULA BERSAMA DENGAN KELAS IBTIDA

 

MUSTAKHIK  SYAWIR

NO

KELAS

MUSTAKHIK PA

TEMPAT

MUSTAKHIK PI

TEMPAT

1

3 IBTIDA

AHMAD TOHARI

AULA

SOKHIBUL ROHMAN

MUSHOLA BARAT

2

4 IBTIDA

TEGUH RAHARJO

AULA

MUSHOLA TIMUR

3

5 IBTIDA

KOMPLEK SEKOLAH

FUAD KHASAN

DEPAN KOMPLEK BAWAH

4

6 IBTIDA

ADAM SYARIFUDIN

DEPAN KANTOR

5

1 TSANAWI

KYAI UMAM WAFAURRIDLO

NDALEM

AHMAD PARWADI & A FATHUL CH

DEPAN KOMPLEK ATAS

6

2 TSANAWI

KYAI BAHAUDIN

NDALEM

7

3 TSANAWI

KYAI ZAINAL MUSTOFA

NDALEM

M CHOIRUL ANAM

PUNCRIT

8

1 ‘ALIYAH

 

JADWAL INI BERLAKU SELAIN MALAM SELASA, JUMAT DAN SABTU. MALAM SABTU TASRIFAN.

 

MUSTAHIQ PUTRI

 

No.

Kelas

Pagi

Malam

1

1 Tsanawi

M. C Anam

Umar Ade

M. Darjuni 

M. Khanifudin

2

2 Tsanawi

Ahmad Parwadi

 

3

1 Aliyah

Agus Bahaudin

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAKHIK  SEKOLAHAN

No

Kelas

Mustakhik pa

Waktu

Mustahik Tasrifan

Pagi

Tempat

Maghrib

Tempat

Pagi 

Maghrib

 

1 ibtida

 

 

Fathur Rohman

 Samsul maarif

Kamar b5

 

18.30 – 19.15

 

 

2 ibtida

 

 

Maemun huda

Ahmad abdul l

Depan kantor

 

18.30 – 19.15

 

 

3 ibtida mukim

Mukhlasin

Musholla

M. C anam

Ahmad tohari

Burhanudin 

Musholla

09.15 -

10.30

18.30 – 19.30

A. Mubasir

 

3 ibtida dusun

 

 

Teguh raharjo

Ivan rifangi

Kamar c2

 

18.30 – 19.30

 

 

4 ibtida mukim

Adam syarifudin 

Ismu Afid

Kamar c2

Ahmad sarif

Syarifudin 

Kamar c3

09.15 -

10.30

18.30 – 19.30

Teguh Raharjo

 

4 ibtida dusun

 

 

Umar ade h

Ali rohman

Baetul Muttaqin

Aula

 

18.30 – 19.30

 

 

5 ibtida

Agus umam wafa.

Ndalem

Agus imdadul iqbal

Ahmad Mubasir

Kamar c1

09.15 -

10.30

18.30 – 19.30

Ahmad P

 

6 ibtida mukim

Sohiburrohman

Kamar c1

Ahmad Parwadi

Fuad khasan

Kamar b3

09.15 -

10.30

18.30 – 19.30

 

 

6 ibtida dusun

 

 

Saeful anwar

Imam sulistianto

Kamar b4

 

18.30 – 19.30

 

 

1 tsanawi

Agus umam wafa

Ndalem

 

 

06.45 –

08.00

 

 

 

2 tsanawi

Agus bahaudin

Ndalem

 

 

06.45 –

08.00

 

 

 

3 tsanawi

Agus Zaenal M

Ndalem

 

 

Ba’da subuh

 

 

 

1 ‘aliyah

Agus Zainal M

Ndalem

 

06.45 –

08.00

 

 

 

PEMBAGIAN SOROGAN DZUHUR

No.

 

PEMBAGIAN

GUS BAHA

GUS UMAM

GUS IMDAD

Ts. SATU & ‘Aliyah (AULA)

 

1

Erwan Kusmianto

Nasirurosidin

Meiroh Lehan

Ahmad Zainurrohman

 

2

Ahmad Ajis Soleh

Zaki Mubarok

Afifudin

Angger Ramadan

 

3

M. Ata Amrulloh

Nur ‘Alamin

Agus Salim

Joni Tuswanto

 

4

M. Ihsanudin Marzuki

Andre julianto

Fajar Safari

Aziz Muhafid

 

5

Budi Setiawan

Ahmad Rosidin

Naufal Akmal

Ilham Assegaf

 

6

Ahmad Solihin

Febri Sofiyan Candra Mawa

Ahmad Amin Zulfa

Furqon Jamil Reza

 

7

Kholilurrohman

Imdad R.

Nurkholik

Hendriyanto

 

8

Hafidun

Ahmad Syafingi

Ahmad Nurudin Amin

Fahri Ali

 

9

Salis Khoirul Anam

Adam Syihab

Riki

Asfa Sarifudin

 

10

Ibnu Fauzi

M. Iqbal Ghofari

Redho Saputra

Ikhsan Nurhamid

 

11

Aziz Zurrohman

Sutrisno

 

Ahmad Alma’rufi Alwi

 

12

TEMPAT : NDALEM GUS BAHAUDIN

TEMPAT : NDALEM GUS UMAM

TEMPAT : MUSHOLLA

Nur Khotib

 

13

M. Anas Murtafingi

 

14

Aan Yazid M.

 

15

Wahib Masykur

 

16

Fatnan Sholih

 

17

M. Solehudin

 

 

Dwiki Taufik Hidayat

 

 

Ahmad Aminudin Rozak

 

 

Imam Afrizal

 

 

Abdurrozak

 

 

Wiwit Agung

 

 

Ikhsan Ramadani

 

 

Akhmad Najmudin

 

 

Barkah Nurman

 

 

Ahsan Alfi Khoirul

 

 

Amin Tofa

 

 

Wahib Masykur

 

KELAS TSANAWI  KE ATAS  SYAWIR  DI NDALEM KEPADA MUSTAHIK MASING-MASING

-  KELAS TSANAWI  DUA DAN TIGA  SYAWIR  DIADAKAN  PADA  WAKTU  BA’DA DZUHUR

-  KELAS TSANAWI  SATU BA’DA DHUHUR  SOROGAN DI MUSHOLA BERSAMA DENGAN KELAS IBTIDA

 

 

MUSTAKHIK  SYAWIR

NO

KELAS

MUSTAKHIK PA

TEMPAT

1

3 IBTIDA

AHMAD TOHARI

AULA

2

4 IBTIDA

TEGUH RAHARJO

AULA

3

5 IBTIDA

KOMPLEK SEKOLAH

4

6 IBTIDA

ADAM SYARIFUDIN

DEPAN KANTOR

5

1 TSANAWI

KYAI UMAM WAFAURRIDLO

NDALEM

6

2 TSANAWI

KYAI BAHAUDIN

NDALEM

7

3 TSANAWI

KYAI ZAINAL MUSTOFA

NDALEM

8

1 ‘ALIYAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAGIAN MATERI SEKOLAHAN

 

Kelas

Mustakhik

Pelajaran

1 IBTIDA

Samsul M

B Arab

Fathur rohman

Juz Amma , M Funun

 

 

 

2 IBTIDA

M Huda 

Fasholatan , Al Fiqh

AA Latif

Ala La , Tajwid

 

 

 

3IBTIDA DUSUN

Teguh 

Jurumiyyah , mabadi jus 2

Ivan 

Khulasoh , tasrif 

 

 

 

3 IBTIDA MUKIM MALAM

MC Anam

Jurumiyyah , 

A Tohari

Khulasoh , tasrif 

Burhanudin 

mabadi jus 2

 

 

 

3 IBTIDA MUKIM PAGI

Mukhlasin

Khulasoh , tasrif

Jurumiyyah , mabadi jus 2

 

 

 

 

4 IBTIDA DUSUN

Umar A  

Jurumiyyah , I’lal

Ali Rohman

Mabadi jus 3 , Tasrif

Baitul M

Khulasoh

 

 

 

 

4 IBTIDA MUKIM MALAM

 

A Syarif

Jurumiyyah , I’lal

Syarifudin 

Mabadi , Tasrif , Khulasoh

 

 

 

 

4 IBTIDA MUKIM PAGI

 

Adam s

Jurumiyyah , I’lal , mabadi 

Ismu A

Tasrif , Khulasoh

 

 

 

5 IBTIDA MALAM

Gus imdad

Jurumiyyah , Kaylani

A Mubasir

Duror , Tasrif , I’lal

 

 

 

6 IBTIDA MUKIM MALAM

A Parwadi

Taqrib , Maqsud

Fuad Khasan 

Imriti , J Kalamiyyah

 

 

 

6 IBTIDA MUKIM PAGI

 Sokkhibul  R

Taqrib , Maqsud , Imriti , J Kalamiyyah

 

 

 

6 IBTIDA DUSUN

Imam S

Imriti , Maqsud

Saiful A

Taqrib ,J kalamiyyah

 

 

 

PEMBAGIAN MUSTAHIK SOROGAN

 

No.

Mustahik 1

Mustahik 2

Nama santri

1

M. C Anam

Fathurrohman

Ahmad Zainurrohman

Angger Ramadan

Joni Tuswanto

Fahri Ali

2

Ahmad Parwadi

Ismu Afid 

Aziz Muhafid

Ilham Assegaf

Aan Yazid M.

Wahib Masykur

3

Umar Ade 

M. Toriq Firdaus

Furqon Jamil Reza

Asfa Sarifudin

Fatnan Sholih

Hendriyanto

4

Syarifudin

Samsul Maarif

Ikhsan Nurhamid

Nur Khotib

M. Anas Murtafingi

M. Solehudin

5

Ahmad Mubasyir

A. Abdul Latif

Ahmad Alma’rufi Alwi

Dwiki Taufik Hidayat

Ahmad Aminudin Rozak

Imam Afrizal

6

Imam Sulistiyanto

Ifan Rifangi

Wiwit Agung

Akhmad Najmudin

Barkah Nurman

Abdurrozak

7

Mukhlasin

Maemun Huda

Ikhsan Ramadani

Amin Tofa

Wahib Masykur

 

NB : 

  • SANTRI YANG SUDAH TERCATAT DI ATAS, UNTUK SOROGAN HANYA KEPADA MUSTAHIK MASING-MASING

  • MUSTAHIK HARUS MENGECEK KE AKTIFAN SANTRI-SANTRI DIDIKNYA

  • MUSTAHIK JUGA BERTUGAS MENGECEK MATERI SOROGAN SANTRI-SANTRI DIDIKNYA (JANGAN SAMPAI ADA YANG KETAHUAN MENGULANGI MATERI)

  • MASING-MASING MUSTAHIK MEMEGANG 2 SANTRI DIDIK

  • WAKTU SOROGAN MINIMAL SAMPAI JAM 2 SEPEREMPAT

  • MUSTAHIK DAN SANTRI UNTUK BERHADAP-HADAPAN KETIKA SOROGAN

  • JADWAL INI SUDAH MELALUI PERSETUJUAN PENGASUH DAN SEKSI PENDIDIKAN.

Tertanda

 

Seksi Pendidikan

JADWAL PENGABSEN PENGAJIAN MADIN RAUDLATUL ‘UQUL

PON PES RAUDLATUL ‘ULUM

 

 

NO

HARI

PAGI

MALAM

KELAS 1 -3 IBTIDA

KELAS 4 – 6 IBTIDA

1

SENIN

FUAD 

FUAD 

ISMU AFID

2

SELASA

FUAD 

-

-

3

RABU

MUKHLASIN

A A LATIF

FUAD 

4

KAMIS

UMAR ADE H

TEGUH 

MUKHLASIN

5

SABTU 

TEGUH RAHARJO

MUKHLASIN 

TEGUH R

6

AHAD

-

ISMU AFID

A A LATIF